Oferta

Asortyment wykonywanych robot geodezyjnych:

geoicon  Mapy do celów projektowych

geoicon  Wytyczenia obiektów na gruncie (wyznaczenie projektu w terenie)

geoicon  Pomiary powykonawcze budynków i budowli

geoicon  Inwentaryzacja urządzeń podziemnych

geoicon  Obsługa inwestycji budowlanych

geoicon  Podziały nieruchomości

geoicon  Wznowienia i wskazania granic nieruchomości

geoicon  Rozgraniczenia nieruchomości

geoicon  Dokumentacje do celów prawnych (dotyczące np. postępowań sądowych   i administracyjnych)